Fredensborg bliver frikommune  fra næste år

Tv-Fredensborg.dk  har fået aktindsigt i Fredensborg Kommunes ansøgning om  deltagelse i 
fri-kommune-forsøget. Det eneste sted i ansøgningen hvor det direkte står at der skal bruges flere  penge, er løn til alle næstformændene i de politiske udvalg. Men ud over politikerne, hvad kommer det så til at betyde for dig og mig som borger i Fredensborg Kommune?

Det er vel for at skære yderligere på  kommunens service, tænker man umiddelbart. Døm selv,
når du har læst gennemgangen af kommunens "friheds-idéer" med kommentarer.

Man må gå ud fra, at de tiltag der nævnes i Fredensborg Kommunes ansøgning, er dem der lægges mest vægt på fra kommunens side.
Ansøgningen blev imødekommet af regeringen, således at Fredensborg
bliver én af de kun 5 fri-kommuner fra 2012.

De overordnede kriterier i kommunens ansøgning er:
1. Digital borgerservice fra vugge til grav.
2. Flere i beskæftigelse
3. Den fleksible folkeskole
4. Målrettet indsats til ældre og handicappede
5. Klima- og miljø
6. Ingen unødige regler
7. Modernisering af den politiske struktur

Citat: Målrettede indsatser mod ældre og handicappede
Nu er jeg selv ældre, så det første der springer i øjnene er sprogbrugen: "Målrettet indsat mod
ældre og handicappede". Det er ordet "mod" som virker foruroligende. Hvorfor står der ikke
"Målrettet indsats for ældre og handicappede", eller "til", som der står i emne oversigten. Det
er altså kommunen mod os, må man forstå. Sådan lyder det i hvert fald.

Skærpede krav til gratis fysioterapeut
De eneste konkrete forsøgsordninger til ældre der nævnes i ansøgningen er: En stramning af
gratis fysioterapeutisk behandling. Hvor kommunen vil stramme op, så der kræves udvidet
lægelig begrundelse. Desuden nævnes, en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse til
handicappede, for at sikre at ressourcerne anvendes målrettet - som der står.

Digital borgerservice fra vugge til grav.
Det vigtigste punkt er: "Krav om anvendelse af elektroniske blanketter". Det vil sige, at alle skal
bruge digitale medier.
Det er vi også mange der kan. Men langt fra alle. Ganske vist står der, at
dem der ikke kan, kan få hjælp på borgerservice eller bibliotekerne. Men det gør de vel
sagtens allerede i dag - så hvad er forskellen.

Tilmeld din øjesten pr. Internet
Til gengæld lyder det rigtig smart, hvis man kan indskrive nyfødte hjemme fra computeren - som
det foreslås. De fleste i den alder, hvor det er aktuelt, kan sagtens bruge en computer. Ud over
disse punkter, foreslår kommunen at offentliggørelse af lokalplaner, budget mv. udelukkende
skal ske digitalt.

Stem hjemme fra
Og under punktet politisk modernisering, foreslår man muligheden for elektronisk
brevafstemning. Altså, at gå til valgurnerne hjemme fra computeren. Men det bliver
sandsynligvis ikke denne gang, når vi skal vælge mellem Helle Thorning og Lars Løkke
Rasmussen.

De ledige - flere i beskæftigelse
Her skriver kommunen at man ønsker at blive fritaget fra alle regler på beskæftigelsesområdet,
hvor det er muligt, for at undgå unødig meget tid på administration. Midlet skal til gengæld være
en blanding af pisk og gulerod - med hensyntagen til konjunkturerne. Som der står.

Er du stået op - eller ligger du stadig og snuer?
Et af de mere vidtgående forslag er: "Mulighed for telefonisk og digitale samtaler med de
arbejdsløse", så de undgår at skulle møde op på jobcentrene.
Men det kan jo også betyde daglige indpiskninger af de ledige pr telefon eller e-mail - måske endda på  chatten.

Desuden vil man have jobcentre og borgerservice lagt sammen. Og så ønsker man færre
blanketter og mindre bureaukrati, når den ledige skal placeres i aktive tilbud.

På skoleområdet
For at gøre det mere interessant at gå i skole, ønsker kommunen tematiske linjer som
eksempelvis videnskabs-linje, international linje, it-linje, idræts-linje osv.. Det skal ske for gøre
færre elever skoletrætte, og få flere til at gå videre med en uddannelse efter folkeskolen.
Også forsøg med fagområder lægges der op til. Herunder forsøg med mødetider, antal timer
og placering af skoledage. For at få en mere tidsvarende, fleksibel og motiverende
undervisning.

Og så lægger man særligt mærke til: "Frihed til klasse- og holddannelse i forhold til årgange,
niveau, køn og tid". For at målrette undervisningen til den enkelte elev.

Klima og miljø
På klima- og miljøområdet nævnes det helt konkret, at få opført lavenergihuse i Humlebæk Syd.
Som skal udbygges i de kommende år. Man ønsker helt generet, at få lov til at fravige
bygningsreglementet og varmeforsyningsloven om kollektiv varmeforsyning. Idet man mener at
lovgivningen forhindrer alternative energikilder i større omfang.

Desuden nævnes sammenkøring af VVM og MV undersøgelser inden for rammerne af EU-
lovgivningen. VVM og MV er miljø undersøgelser, som foretages bl.a. ved anlægsarbejder.

Kommunen ønsker også at få lov til at foretage færre miljøtilsyn af virksomheder og landbrug. Ikke just sød musik i miljø- og naturelskeres øren.

Bliver skraldet dyrere
Og så vil kommunen forsøge med en ny model for affaldsgebyrer. For at gøre opkrævningen
mindre bureaukratisk.  Samt mere kommunal frihed ved brug af indkøbsaftaler og udbud.

Bedre muligheder for at kradse penge ind
Skylder du kommunen penge, så kan du vente nye initiativer under frikommune-forsøget.
Kommunen vil simpelthen prøve at få  flere kroner i kassen. Desuden vil man gerne kunne
udbyde kommunale tilkøbsydelser - på lige fod med privat leverandører.

De politiske strukturer
Her ønsker politikerne at sammenlægge nogle af de politiske udvalg. Hvis man får lov til det,
ønsker man at kunne aflønne også næstformændene i disse udvalg. Det kan man ikke i dag.

De enkelte punkter skal nu forhandles med de relevante ministerier - før forsøget med
Fredensborg Kommune som frikommune kan gå i gang.

Se byrådsmedlem Per Frost Henriksens (S) gennemgang af frikommuneforsøget her.
Se videoen hvor Per Frost Henriksen (S) uddyber frikommune tankerne her.

fysioterapeut

Fredensborg bliver frikommune fra næste år

 

Det eneste sted i ansøgningen hvor det direkte står at der skal brugesflere penge, er, løn til alle næstformændene i de politiske udvalg. Men ud over politikerne, hvad kommer det så til at betyde for dig og mig som borger i Fredensborg Kommune?

Det er vel for skære yderligere på kommunens service, tænker man umiddelbart. Døm selv, når du herunder kan læse en gennemgang af kommunens "friheds-idéer."

 

Tv-Fredensborg.dk har fået aktindsigt i Fredensborg kommunes ansøgning om deltagelse i frikommuneforsøget. Ansøgningen blev imødekommet af regeringen, således at Fredensborg bliver én af de kun 5 fri-kommuner fra 2012.

 

De overordnede kriterier i kommunens ansøgning er:

  1. Digital borgerservice fra vugge til grav.

  2. Flere i beskæftigelse

  3. Den fleksible folkeskole

  4. Målrettet indsat mod ældre og handicappede

  5. Klima- og miljø

  6. Ingen unødige regler

  7. Modernisering af den politiske struktur

 

Citat: Målrettede indsatser mod ældre og handicappede

Nu er jeg selv ældre, så det første der springer i øjnene er sprogbrugen: "Målrettet indsat mod ældre og handicappede". Det er ordet "mod" som virker foruroligende. Hvorfor står der ikke "Målrettet indsats for ældre og handicappede", eller "til", som der står i emne oversigten. Det er altså kommunen mod os, må man forstå. Sådan lyder det i hvert fald.

 

Skærpede krav til gratis fysioterapeut

De eneste konkrete forsøgsordninger til ældre der nævnes i ansøgningen er: En stramning af gratis fysioterapeutisk behandling. Hvor kommunen vil stramme op, så der kræves udvidet lægelig begrundelse. Desuden nævnes, en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse til handicappede, for at sikre at ressourcerne anvendes målrettet - som der står.

 

Digital borgerservice fra vugge til grav.

Det vigtigste punkt er: "Krav om anvendelse af elektroniske blanketter". Det vil sige, at alle skal bruge digitale medier. Det er vi også mange der kan. Men langt fra alle. Ganske vist står der, at dem der ikke kan, kan få hjælp på borgerservice eller bibliotekerne. Men det gør de vel sagtens allerede i dag - så hvad er forskellen.

 

Til gengæld lyder det rigtig smart, hvis man kan indskrive nyfødte hjemme fra computeren - som det foreslås. De fleste i den alder, hvor det er aktuelt, kan sagtens bruge en computer. Ud over disse punkter, foreslår kommunen at offentliggørelse af lokalplaner, budget mv. udelukkende skal ske digitalt.

Og under punktet politisk modernisering, foreslår man muligheden for elektronisk brevafstemning. Altså, at gå til valgurnerne hjemme fra computeren. Men det bliver sandsynligvis ikke denne gang, når vi skal vælge mellem Helle Thorning og Lars Løkke Rasmussen.

 

De ledige - flere i beskæftigelse

Her skriver kommunen at man ønsker at blive fritaget fra alle regler på beskæftigelsesområdet, hvor det er muligt, for at undgå unødig meget tid på administration. Midlet skal til gengæld være en blanding af pisk og gulerod - med hensyntagen til konjunkturerne. Som der står.

 

En af de mere vidtgående forslag er: "Mulighed for telefonisk og digitale samtaler med de arbejdsløse", så de undgår at skulle møde op på jobcentrene. Men det kan jo også betyde daglige indpiskninger af de ledige pr telefon eller e-mail - måske endda på chatten.

Desuden vil man have jobcentre og borgerservice lagt sammen. Og så ønsker man færre blanketter og mindre bureaukrati når den ledige skal placeres i aktive tilbud.

 

På skoleområdet

For at gøre det mere interessant at gå i skole, ønsker kommunen tematiske linjer som eksempelvis videnskabslinje, international linje, it-linje, idrætslinje osv.. Det skal ske for gøre færre elever skoletrætte, og få flere til at gå videre med en uddannelse efter folkeskolen.

 

Også forsøg med fagområder lægges der op til. Herunder forsøg med mødetider, antal timer og placering af skoledage. For at få en mere tidsvarende, fleksibel og motiverende undervisning.

 

Og så lægger man særligt mærke til: "Frihed til klasse- og holddannelse i forhold til årgange, niveau, køn og tid". For at målrette undervisningen til den enkelte elev.

 

På klima- og miljøområdet nævnes det helt konkret, at få opført lavenergihuse i Humlebæk Syd. Som skal udbygges i de kommende år. Man ønsker helt generet, at få lov til at fravige bygningsreglementet og varmeforsyningsloven om kollektiv varmeforsyning. Idet man mener at lovgivningen forhindrer alternative energikilder i større omfang.

 

Desuden nævnes sammenkøring af VVM og MV undersøgelser inden for rammerne af EU-lovgivningen. VVM og MV er miljø undersøgelser, som foretages bl.a. ved anlægsarbejder.

Kommunen ønsker også lov til at foretage færre miljøtilsyn af virksomheder og landbrug.

 

Og så vil kommunen forsøge med en ny model for affaldsgebyrer. For at gøre opkrævningen mindre bureaukratisk. Samt mere kommunal frihed ved brug af indkøbsaftaler og udbud.

Skylder du kommunen penge, så kan du vente nye initiativer under frikommune-forsøget. Kommunen vil simpelthen prøve at få flere kroner i kassen. Desuden vil man gerne kunne udbyde kommunale tilkøbsydelser - på lige fod med privat leverandører.

 

De politiske struktur

Her ønsker politikerne at sammenlægge nogle af de politiske udvalg. Hvis man får lov til det, ønsker man at kunne aflønne også næstformændene i disse udvalg. Det kan man ikke i dag.

 

De enkelte punkter skal nu forhandles med de relevante ministerier - før forsøget med Fredensborg Kommune som frikommune kan gå i gang.

 

Brug af cookies Vi anvender cookies på websitet til at huske dine indstillinger mens du besøger websitet. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies.For at finde ud af hvilke cookies vi bruger og hvordan du sletter dem, se vores privacy policy.

Jeg accepterer cookies.

EU Cookie Directive Module Information