Restaurant Trekosten
har klaget over Restaurant Lagunen på Nivå Havn

Restaurant Trekosten Restaurant Trekosten i Nivå Havn har via deres advokat klaget til Kommunen over Nivå Bådelaugs Restaurant Lagunen. De mener at den er konkurrenceforvridende, idet Lagunen agerer som en almindelig restaurant i forhold til publikum og sortiment.

Restaurant Lagunen ligger i en kommunalt ejet bygning - sejlklubben Nivå Bådelaugs klubhus - hvor kommunen betaler alle udgifterne til el, varme og alt muligt andet..  Foto: John Stæhr


Sagen blev taget af dagsordenen på mødet i Fritids- og Idrætsudvalget 13. august 2014 (.....)
Nivå Bådelaugs restaurant LagunenDer er fri adgang for alle til at spise på Restaurant Lagunen på Nivå Havn. Ikke kun  medlemmer af sejlklubben.

Lagunen er Nivå Bådelaugs klub-restaurant i klubhuset, og en del af klubbens indtægtsgrundlag. Den er forpagtet ud.
De mener, at der står et skilt med kun for medlemmer ved indgangen. Men folk går ind og spiser alligevel.
Foto: John Stæhr

Fredensborg Kommune har afholdt alle forbrugsudgifter til drift af klubhuset jf. folkeoplysningsloven.

Vi har bedt Restaurant Trekosten om en kommentar, Arne Bilsted siger :
"Nivå Bådelaugs skiftende forpagtere har således betalt en mindre afgift, mod at få stillet lokaler, terrasse, inventar, køkken osv. til rådighed. Til gengæld har forpagteren ikke betalt - el - vand – renovation – indvendig-eller udvendig vedligeholdelse -  ejendomskat – kloakbidrag eller bidrag til containerplads.Værdien af det man får stillet tilrådighed, kan forsigtigt opgøres til ca. 600.000 kr. per år.  Med så få udgifter, er det muligt at holde sit prisniveau på et unaturligt lavt leje, hvilket er stærkt konkurrenceforvridende".

Og han fortsætter: "Nivå Bådlaug har igennem alle årene haft en brugsretsaftale med kommunen. I denne aftale fremgår det klart, at lokalerne ikke må bortforpagtes til 3.mand. Dette er ifølge mine oplysninger sket i mindst 15 år.  Nivå Bådlaug har således haft en indtægt på en kommunal ejendom, man frit og kvit har haft til rådighed. I samme aftale fremgår det klart at der kun må serviceres medlemmer af Nivå Bådlaug, hvilket kun er naturligt, når man får en ejendom stillet gratis til rådighed".

Vi har ikke haft mulighed for at kontrollere Restaurant Trekostens påstande.

Kommunen har erkendt at Restaurant Lagunen har været drevet ulovligt. Det fremgår af dagsordenen for mødet Fritids- og Idrætsudvalget den 13. august.

Fredensborg Kommune står over for at skulle forny aftalen om Nivå Bådelaugs brug af det kommunalt ejede klubhus. Sagen skal behandles på mødet.

Fredensborg Kommune har opstillet to mulige spor i forhold til den fremtidige brugsretsaftale:

1)   Nivå Bådelaug kan fortsætte med drift af et klubcafeteria men kun med adgang for Bådelaugets medlemmer og Bådelaugets gæster.
2)  Fredensborg Kommune indgår forpagtningsaftale med forpagter.

I forhold til spor to vil det betyde, at brugsretsaftalen med Bådelauget alene vil vedrøre den del af huset, der benyttes til klubformål.

For klubben vil spor to betyde et indtægtstab, idet klubben ikke længere vil opretholde en indtægt fra en forpagter, som nu.

Formanden for bestyrelsen (i Nivå Bådelaug, red) Christian Caspersen,  har tilkendegivet, at klubben ønsker ”at Lagunen drives af Nivå Bådelaug som enten ved frivillige hjælpere, ansat personale eller bortforpagtning opretholder en serveringsvirksomhed for Bådelaugets medlemmer og deres gæster herunder gæstende sejlere fra sejlklubber under Dansk Sejlunion eller tilsvarende organisationer.

Christian Caspersen oplyser til tv-fredensborg.dk at bestyrelsen endnu ikke har taget stilling til kommunens forslag. Det vil først ske på et bestyrelsesmøde i næste uge.

Der er lagt op til at kommunen de facto forbyder Nivå Bådelaug at gøre Restaurant lagunen tilgængelig for andre end medlemmer og deres gæster. Lagunen skal ifølge udkastet til ny aftale, påse, at de ikke serverer for andre end medlemmer. Det må betyde, at de skal spørge om bevis for medlemskab, inden de serverer for deres gæster.  Borgerne må nok se i øjnene, at de fremover må melde sig ind i sejlklubben, eller være gæst hos et medlem. Hvis de ønsker at spise på Restaurant Lagunen.

Eller også forpagter kommunen selv restauranten ud. Og så bliver det en konkurrent til Trekosten. Hvad den allerede har været længe.

Restaurant TrekostenRestaurant Trekosten siger:  - "Lagunen er konkurrenceforvridende". 

Foto: John Stæhr.

Restaurant Trekosten har været ualmindelig langmodig - og har fundet sig i det i lang tid. De betaler jo selv alle omkostninger til driften af deres restaurant. Men mister omsætning til nogen, som får meget betalt af det offentlige.

Arne Bilsted, Restaurant Trekosten slutter: "Fremadrettet er det vores håb at kommunen i samarbejde med Nivå Bådlaug, finder en model der tilgodeser sejlermiljøet i havnen, at ”Lagunen” får tilpasset sit sortiment, så det ikke er i konkurrence med øvrige lejere i havnen, og at kommunen sikrer at aftalen bliver implementeret og fulgt op".

http://www.trekosten.dk/

http://restaurantlagunen.dk/aktuelt

I udkastet til den nye aftale, skal Nivå Bådelaug rette sig efter følgende:
Der står, og det kan undre, når klubrestauranten fremover kun må servere for klubbens medlemmer, gæster og medlemmer af sejlunionen mv.. - hvad kommer det så kommunen ved?:

Nivå Bådelaug skal sikre, at sortimentet i klubrestauranten ligger i ”lavprissegmentet”.

Desuden står der:
Nivå Bådelaug er berettiget til drive en klubrestaurant.

Nivå Bådelaug er forpligtet til at påse, at der kun serveres for Bådelaugets medlemmer og Bådelaugets gæster, herunder gæstende sejlere fra andre sejlklubber under Dansk Sejlunion eller tilsvarende udenlandske organisationer. Baggrunden for dette krav er, at kommunal støtte kun må bruges til foreningens formål.

Der skal skiltes med denne oplysning om den begrænsede adgang til klubrestauranten ved indgangsdøren, ligesom det skal fremgå af klubrestaurantens hjemmeside og andre relevante steder.  

Der må således ikke drives almindelig restaurationsvirksomhed, herunder holdes private fester i lokalerne eller sælges mad ud af huset, ligesom der derfor heller ikke på nogen måde må foretages en annoncering herom, hverken på hjemmesiden, i medierne eller ved skiltning.

På Restaurant Lagunens hjemmeside  står der lige nu på forsiden:
"Velkommen til medlemmer og gæster".

Og under "Dagens ret" står der:
"Velkommen til NB´s klubrestaurant - For medlemmer og gæster".

Gæster er det almindeligt brugte ord for kunder i Hotel og Restaurations branchen

Kan det så løbe rundt?
Spørgsmålet er så, om en forpagter kan få det til at løbe rundt, når der kun må serveres for medlemmer. Vi har tidligere forsøgt at få oplyst hvor mange medlemmer Nivå Bådelaug har. Men formanden har nægtet at oplyse det, red.

Men tv-fredensborg.dk har søgt aktindsigt og i 2012 havde foreningen 582 medlemmer.Yderligere information

Brug af cookies Vi anvender cookies på websitet til at huske dine indstillinger mens du besøger websitet. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies.For at finde ud af hvilke cookies vi bruger og hvordan du sletter dem, se vores privacy policy.

Jeg accepterer cookies.

EU Cookie Directive Module Information