Undgik Fredensborg Kommune en Pape-sag i Nivå Havn?

Var det på et hængende hår, at Fredensborg Kommune undgik en sag, som den, den nye Konservative leder har været involveret i i Viborg?

Bådelauget får nemlig alle omkostninger betalt af kommunenRestaurant Lagunen i Nivå Havn. Nivå Bådelaugs klubrestaurant.

Lagunen fik indirekte ulovlig kommunal støtte til driften - og konkurrerede med den private Restaurant Trekosten i Nivå Havn. Det fremgår af referatet fra Fritids- og Idrætsudvalgets møde i onsdags. Link nederst på siden.

Foto: John Stæhr

På mødet den 13. august 2014, skulle Fritids- og Idrætsudvalget i Fredensborg Kommune tage stilling til en ny aftale om Nivå Bådelaugs brugsret til et klubhus med Klubrestaurant. Men sagen blev taget af dagsordenen på mødet. Uden begrundelse i referatet.

Men ifølge de oplysninger Tv-fredensborg.dk har, skyldes det, at man på grund af ferie ikke har kunnet få en juridisk vurdering.

Det er nærliggende at kæde beslutningen sammen med den megen omtale af den nye Konservative leder, Pape Poulsens - ifølge Tilsynet i Statsforvaltningen - ulovlige støtte til den lokale fodboldklub i Viborg. Ved at sælge stadionnavnet for 1 million om året.

I sagen om Nivå Bådelaugs klubhus ligger der en klage fra Restaurant Trekosten i Nivå Havn, over konkurrenceforvridning fra Bådelaugets Klub-restaurant "Restaurant Lagunen". Klagen  indgår i sagen om en nye brugsaftale til Nivå Bådelaugs klubhus med klubrestaurant.

Læs artikel om hele sagen - hvor du også kan læse Nivå Bådelaugs kommentar til sagn:
http://www.tv-fredensborg.dk/index.php/lokale-nyheder/807-restaurant-trekosten-har-klaget-over-restaurant-lagunen-paa-nivaa-havn.html

Bådelauget får nemlig alle omkostninger betalt af kommunen til driften, af såvel klubhus som restaurant. Den er forpagtet ud til Fødekæden Aps. Hvilket giver indtægter til klubben. Det bliver på den måde en økonomisk støtte til klubben fra kommunen via restaurationsdrift.

Sagen har lighedspunkter med Pape-sagen fra Viborg. Hvor kommunen har støttet en "privat virksomhed", fodboldklubben økonomisk, for at give økonomiske fordel til klubben. I Nivå er Restaurant Lagunen ikke registreret som en privat virksomhed. Men har i praksis fungeret som sådan. http://restaurantlagunen.dk/aktuelt     -    https://www.facebook.com/Lagunen.nivaa/timeline

Det er sket med Fredensborg Kommunes støtte i form af betaling af alle udgifter til en offentligt tilgængelig restaurant, nemlig "Lagunen". Som så har kunnet konkurrere  mod en  anden privat virksomhed, "Restaurant Trekosten" i Nivå Havn.
Vi har ikke kunnet få oplysninger om, at forpagteren har betalt Nivå Bådelaug for de faktiske omkostninger der er afholdt med de kommunale tilskud til driften. Men det må jo være tilfældet. Om Nivå Bådelaug har gjort ham udtrykkeligt opmærksom på, at der kun må serveres for medlemmer. Det forstår man på dem, at de har.

Lagunen har serveret for alle gæster, uanset om de var medlemmer eller ej. Ifølge hvad Trekosten oplyser til Tv-fredensborg.dk, er det foregået i mindst 15 år.
Restaurant Trekosten oplyser yderligere, at støtten til Restaurant Lagunen, kan opgøres til en værdi af omkring 600.000 kr. om året. Men vi har ikke haft adgang til Trekostens dokumentation for disse påstande. Det er det Trekosten siger.

Christian Caspersen, formand for Nivå Bådelaug siger til Tv-fredensborg.dk:
"Det fremgår tydeligt ved skiltning, at Lagunen er forbeholdt Nivå Bådelaugs medlemmer og gæster. Vi kan ikke forhindre andre i at tage sig den frihed at se stort på skiltningen. Sejlklubber har i almindelighed ikke medlemskort, så det er ikke praktisk muligt at begrænse adgangen til restauranten".

I den nye aftale om brugsretten til klubhuset er der lagt op til en opstramning omkring hvem man må servere for. For at undgå at Lagunen fremover kan konkurrere mod Restaurant Trekosten - med indirekte kommunal støtte. Der skal fremover skiltes tydeligt både i Lagunen, på hjemmesiden og andre steder med begrænsningerne i adgangen til restauranten. Som det hedder i udkastet: "Baggrunden for dette krav er, at kommunal støtte kun må bruges til foreningens formål (medlemmerne, red)".

Yderligere står der: "Der må således ikke drives almindelig restaurationsvirksomhed, herunder holdes private fester i lokalerne eller sælges mad ud af huset, ligesom der derfor heller ikke på nogen måde må foretages en annoncering herom, hverken på hjemmesiden, i medierne eller ved skiltning ".

Kommunen er endda parat til alternativt selv at forpagte Lagunen ud, for at lovliggøre forholdet. Det fremgår af administrationens oplæg til politikerne. Men sagen blev taget af dagsordenen, så der kom ingen afklaring.

Forpagteren af Restaurant Lagunen er: Fødekæden Aps v/Andreas Ørndrup Jensen. Som har firmaadresse i det kommunalt ejede klubhus på Nivå Havn (kilde CVR registret).
Selskabet har haft en bruttofortjeneste på 1.430.000 kr. i 2013. Det er 103 % bedre end i 2012. Alligevel blev det til et underskud i årets resultat 2013 på -11.000 kr. Omsætning ikke oplyst. Se regnskabstal (bisbase.dk)  her:
Trekosten har til sammenligning haft et overskud på 135.000 kr. i 2013.

Vi har spurgt formanden for Fritids- og Idrætsudvalget, Per Frost Henriksen, om det er omtalen af Pape-sagen fra Viborg der er årsag til, at sagen blev taget af dagsordenen i onsdags. Per Frost Henriksen afviser ikke at det er årsagen, men siger:

“For mig handler sagen om, at få fundet et godt grundlag for en ny aftale med Nivå Bådelaug med gode vilkår for at drive en klubrestaurant. Det håber jeg lykkedes, også så Trekostens ejere fortsat vil drive deres gode restaurant videre. Det er nyt for mig, at sagen handler om mange år tilbage i tiden. Det må kommunens jurister vurdere førend jeg kommenterer”.

Læs referatet fra Fritids- og Idrætsudvalgets møde i onsdags:
http://www.fredensborg.dk/politik/dagsorden+og+referat/fritids-+og+idr%C3%A6tsudvalget/2014/august/13082014+2671/129+-+brugsretsaftale+niv%C3%A5+b%C3%A5delaug+2671

Vi har stillet forpagteren af Restaurant Lagunen en række spørgsmål - bl.a. om forpagtningsaftalen med Nivå Bådelaug - men har endnu ikke hørt fra ham. Forpagteren har vel bare indgået en normal forretningsaftale, og har betalt det Nivå Bådelaug har forlangt.

Yderligere information

Brug af cookies Vi anvender cookies på websitet til at huske dine indstillinger mens du besøger websitet. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies.For at finde ud af hvilke cookies vi bruger og hvordan du sletter dem, se vores privacy policy.

Jeg accepterer cookies.

EU Cookie Directive Module Information