Forpagteren fra Holtegaard i Fredensborg
tabte klagesagen ved Natur- og Miljøklagenævnet

 


Foto: John Stæhr

Opgravningen af Nivå å var ulovlig - og åen skal genskabes.

Jakob Evarts opgravning af Nivå å i januar 2011 var ulovlig. Og åen skal retableres. Sådan som Fredensborg Kommune udstedte påbud om den 9. marts 2011. Det fastslår Natur- og Miljøklagenævnet i en afgørelse fra den 19. januar 2012.

Kommunen skal meddele Jakob Evart, Holtegaard en ny frist for opfyldelse af påbuddet.

Natur- og Miljøklagenævnet skriver:

"På baggrund af sagens oplysninger, herunder den oven for refererede opmåling af Nivå i efteråret 2010 (kommunens red), finder Natur- og Miljøklagenævnet, at klager har foretaget en ulovlig regulering af vandløbet, jf. lovens § 16 og § 17.

Nævnet finder endvidere, at anbringelsen af det opgravede materiale på åens skrænt udgør en terrænændring i strid med vandløbslovens § 69.

På den baggrund stadfæster Natur- og Miljøklagenævnet Fredensborg Kommunes afgørelse af 9. marts 2011 efter naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven om påbud om retablering af Nivås vand-løbsbrink og -bund. Fredensborg Kommune fastsætter ny frist for opfyldelse af påbuddet".

Afgørelsen kan ikke ankes til anden administrativ myndighed, men Jakob Evart, Holtegaard i Fredensborg, har mulighed for, inden 6 måneder, at indbringe spørgsmålet for domstolene. Jakob Evart er næstformand i Nivå Ålaug - landmændenes forening, der arbejder  for bedre vandgennemstrømning i Nivå Å.

Også Fredensborg Kommune får kritik i afgørelsen. Påbuddet til Jakob Evart er ikke udstedt efter den rigtige lovbestemmelse. Men det fik ingen indflydelse på klagens afgørelse.

Ny frist
Fredensborg Kommune har fastsat den nye tidsfrist til den 15. august 2012 af hensyn til miljøet og dyrelivet i Nivåen. Overholdes de ny frister ikke, udføres arbejdet af Fredensborg Kommune, for landmandens regning i overensstemmelse med bestemmelserne i det nu stadfæstede påbud.

Ønsker du aktindsigt så hedder klageafgørelsen: J.nr.: NMK-510-00167 og NMK-43-00256

Læs også: http://www.tv-fredensborg.dk/index.php/lokale-nyheder/natur-og-miljoe/55-genopretning-af-nivaa-aa-forsinkes-af-klage.html

Se min video - hvor der graves i åen
Se TV2-Lorrys indslag

Læs afgørelsen (pdf): J.nr.: NMK-510-00167 og NMK-43-00256
Læs: Fredensborg Kommunes påbud (pdf)
Læs: Jakob Evarts klage til Miljøklagenævnet (pdf)

Yderligere information

Brug af cookies Vi anvender cookies på websitet til at huske dine indstillinger mens du besøger websitet. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies.For at finde ud af hvilke cookies vi bruger og hvordan du sletter dem, se vores privacy policy.

Jeg accepterer cookies.

EU Cookie Directive Module Information