Badebro-skandalen: Har Fredensborg Kommune været i god tro?

Døm selv, når vi gennemgår sagsforløbet fra marts 2011 frem til nu:
Tv-fredensborg.dk har systematisk søgt aktindsigt i sagen.

Først lige for at sætte speedbåds-hastigheden i perspektiv:
Der er tale om en hastigheds overskridelse på vandet, når der sejles med over 30 knob, ca. 60 km/t. Hvor plane-hastigheden først opnås ved 8-10 knob - afhængig af bådtypen.
Hastighedsoverskridelsen svarer procentvis til, at man i  bil kører 195 km/t. gennem Niverød by, hvor der er 50 km/t begrænsning.

Nivå Vandski Klubs første ansøgning
Nivå Vandski Klub ved allerede den 23 marts 2011, at 300 meters reglen gælder ud for Nivå Havn. For her ansøger de om dispensation fra Politiets Motorbåds reglement.
Der siger at man skal sejle 300 meter ud fra kysten før man må plane med en speedbåd.

Hurtig sagsbehandling af politiet
Allerede 13 dage efter, den 4. april 2011, får vandskiklubben afslag på deres dispensationsansøgning. Med henvisning til de badendes sikkerhed. Fra afdelingen for Tilladelser og Bevillinger i Nordsjællands Politi i Hillerød. Politiet er altså ikke i tvivl om at 300 meters reglen gælder ud for Nivå Havn. Altså, at vandet ud for Nivå Havn er Øresund og ikke en del af havnen.

Første ulovlige badeforbud indføres af kommunen.
Fredensborg Kommune får besked om afslaget fra vandskiklubben. Og går straks i gang med at indføre badeforbud i Øresund ud for Nivå Havn. Det bliver vedtaget den 8. december 2011.
En slags "Rette bager for smed". For det går især ud over helårsbaderne Pingvinerne. Og ikke vandskiklubben - som stadig sejler som om de har dispensation, hvad de ikke har.

Administrationen nævner, over for Fritids- og Erhvervsudvalget,  at man kan skride ind over for vandskiklubben, og fratage dem retten til at bruge den kommunale vandskibro. Hvis de ikke overholder landets love.
Men der bliver ikke vedtaget noget som helst, der rammer vandskiklubben. Kun de badende får et forbud. Et forbud som kun Politiet kan indføre. Men det gør politiet ikke.
De badende har ikke overtrådt nogen lov. De har ret til at bade i Øresund.

Og Fredensborg Kommune beder ikke politiet om gribe ind over for vandskiklubben, og sørge for alle andres sikkerhed. Altså, alle der færdes ud for havnens sikkerhed. Hvorfor?

Vandskiklubben søger igen om dispensation
I marts 2012 ansøger vandskiklubben igen om at få dispensation fra 300 meters reglen.
Og Politiet er igen ikke i tvivl om at reglen gælder ud for Nivå Havn. For afdelingen for Tilladelser og Bevillinger i Nordsjællands Politi i Hillerød bruger kun 6 dage til at behandle ansøgningen. Og meddeler vandskiklubben afslag. Også denne gang af hensyn til de badende. Men derudover skriver politiet, at det slet ikke er muligt at få den dispensation.

Politiets maritime afdeling - tvivl om juraen?
I forbindelse med en af mine artikler, spørger jeg den 26. september 2012 , lederen af den maritime afdeling, vicepolitikommissær Finn Janniche, om de har tænkt sig at gøre noget ved forholdene ved Nivå Havn. Han skriver, at når det juridiske er på plads, vil han se på det.

Jamen, han kan jo bare spørge  afdelingen for Tilladelser og Bevillinger i Nordsjællands Politi i Hillerød. De har ikke været  i tvivl om juraen og om at 300 meters reglen gælder ud for Nivå Havn

Politikerne får mangelfulde oplysninger fra administrationen
Vandskiklubben er længe om at meddele kommunen at de har fået endnu et afslag.

I sagsfremstillingen fra administrationen  til Fritids- og Erhvervsudvalget, er det slet ikke nævnt, at politiet ikke kan give dispensation. Men administrationen nævner en kontakt til politiet. Hvad har politiet sagt? Der findes ikke noget notat om samtalen, så det vides ikke.

Administrationen går straks i gang med at udforme endnu et badeforbuds skilt for Øresund ud for Nivå Havn.
Det bliver vedtaget 12. november 2012. Nu står der direkte på skiltet "Badning Forbudt".  Endnu en gang rettes "Bager for smed". Og det er stadig kun politiet der kan opsætte badeforbuds skilte. Ikke kommunen.

Spørger ikke politiet
Fredensborg Kommune har stadig ikke bedt politiet om at håndhæve 300 meters reglen. De meddeler tv-fredensborg.dk, at det er politiet der håndhæver reglerne på vandet, og ikke kommunen.

Hvorfor er Fredensborg Kommune ikke interesseret i at få politiet til at sikre, alle andre der færdes på vandet ved Nivå Havns sikkerhed? Hvorfor beder de ikke politiet om at skride ind?

Badebroen og valgkampen
Folk retter sig ikke efter skiltene og hopper i vandet som det passer dem.  "Jeg betaler min skat", er et af svarene, jeg får fra en badende borger, der hopper i vandet fra broen.

I juni 2013, beslutter Fritids- og Erhvervsudvalget  helt at fjerne badebroen. Det er op til valgkampen og flere tusinde borgere skriver under. Så Borgmesteren må skride ind. Og i september 2013 bliver  nedrivningen af broen annulleret.

Politikerne bliver mødt af en demonstration på havnen, hvor udvalgsmødet holdes. For første gang i mine mere end 50 år i pressen, oplever jeg, at selv konservative politikere går i demonstration for en sag.

Forsøg på at klubber kan blive gode venner
Efterfølgende har et udvalg med nogle af brugerne i Nivå Havn holdt nogle møder for at ordne deres indbyrdes forhold. De skal nu komme med forslag til et nyt bade-skilt (...).

Vandskiklubben og andre sejlede bare videre i to år
Under hele dette forløb, gennem 2 år,  har Nivå Vandski Klub og andre speedbåde sejlet stærkt tæt på Nivå Havn - ulovligt - uden at nogen myndighed har skredet ind. Jeg har selv været udsat for en farlig situation på vej ud af havnen i en lille båd.

300  meters reglen endnu en gang klarlagt
Desuden har politiet spurgt Naturstyrelsen, om Nivå Havn er en del af kysten, hvor 300 meters reglen gælder. Det er havnen, og det er nu politiets opfattelse. Hvilket deres afdeling  for Tilladelser og Bevillinger i Nordsjællands Politi i Hillerød, har vidst hele tiden.

For fuldstændighedens skyld skal det nævnes:
At næppe nogen anden havn har så meget politi som Nivå Havn, idet Politiets Lystfiskerforening "Viktor" har havneplads i Nivå Havn.

Brug af cookies Vi anvender cookies på websitet til at huske dine indstillinger mens du besøger websitet. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies.For at finde ud af hvilke cookies vi bruger og hvordan du sletter dem, se vores privacy policy.

Jeg accepterer cookies.

EU Cookie Directive Module Information